Nawiązania do poezji Tetmajera we współczesnej literaturze

Nawiązania do poezji Tetmajera we współczesnej literaturze

Współcześnie nawiązania do poezji Tetmajera odnajdujemy u księdza Tischnera. Gwara, którą się posługiwał, nosiła liczne ślady wpływu młodopolskiego poety. Tischner nie ukrywał, że w ten sposób oddaje hołd jednemu z najbliższych mu duchowo autorów. Kiedy w czerwcu 1986 roku odprowadzał na cmentarz w Zakopanem sprowadzone z Warszawy prochy Tetmajera i jego syna, przypomniał, że nie zawsze twórczość autora Na skalnym podhalu była przez górali dobrze przyjmowana – „Wydawało się na początku, że nie jest to prawdziwy świat. Ale dziś, po latach kiedy czas rozdzielił ziarno od plew, okazuje się, że świat stworzony przez poetę jest bardziej prawdziwy niż świat tworzony przez prozę naszej codzienności”.
Natura zawsze fascynowała malarzy, muzyków i poetów. Uważam, że to jednak ci ostatni najpełniej oddali bogactwo górskich krajobrazów. Wykorzystując dostępne środki lirycznego wyrazu, zgodnie z duchem epoki, w której tworzyli przedstawili obraz gór takim, jakim go widzieli. Dla jednych góry były krainą wędrówek, wytchnienia, miejscem rozmyślań i odnajdywania inspiracji, dla innych groźnym żywiołem, który może doprowadzić do tragedii. Zawsze jednak, dzięki specyfice poetyckiej wrażliwości tworzyli unikalne, barwne, niezwykle plastyczne i przemawiające do czytelnika poetyckie pejzaże. Mimo iż wspomnianych autorów – Tetmajera, Asnyka i Kasprowicza różniła technika pisarska, to krajobraz Tatr, który odnajdujemy w poezjach jest zbliżony, ponieważ góry zawsze niosą z sobą tajemnicę, potrafią zachwycać, skłaniając do refleksji o życiu, przemijaniu i Bogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *